CYBERBEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE

AVIATION CYBER SECURITY

Szkolenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA

Szanowni Państwo,

W branży, w której niemal każda firma jest uzależniona od systemów informatycznych oraz poufności i rzetelności swych danych, bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz większym wyzwaniem dla prowadzonej działalności. Ten kurs pomoże Waszej organizacji określić pierwsze kroki w pozornie niekończącym się procesie, jakim jest ochrona informacji i systemów.

Począwszy od szkolenia podnoszącego świadomość, pierwszym i najważniejszym krokiem w zapobieganiu cyberprzestępczości jest poznanie popularnych metod ataków stosowanych przez współczesnych cyberprzestępców i potencjalnych słabych punktów w systemach lotniczych.

Dzięki informacjom z analiz przypadków i prezentacji prowadzonych przez ekspertów IT poznacie Państwo właściwe pytania, jakie należy zadać przy przeprowadzaniu oceny ryzyka w branży lotniczej.

Pomimo faktu, iż wiele linii lotniczych, lotnisk i firm z branży lotniczej dysponuje zaawansowanymi systemami pozwalającymi radzić sobie z powszechnymi zagrożeniami hakerskimi, nadal potrzebne jest kompleksowe podejście do szeroko rozumianej infrastruktury IT w lotnictwie. Kurs przeznaczony dla pracowników linii lotniczych, lotnisk, organów regulacyjnych i dostawców IT stanowi doskonałą platformę dla wszystkich kluczowych stron zainteresowanych wypracowaniem wspólnych ram działania. Szkolenie organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA za pośrednictwem Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego w Polsce ATC AviationConsulting. Po jego zakończeniu każdemu uczestnikowi który zda pisemny egzamin przyznany zostanie Certyfikat IATA.

Termin: 26-28 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Język szkolenia: angielski
Koszt: 6 990 zł netto
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 stycznia.

Główne tematy

 • Aktualne zagrożenia cybernetyczne
 • Popularne metody ataku, w tym szpiegowanie (tzw. sniffing), zagrożenia wewnętrzne, konie trojańskie, fałszowanie tożsamości i ataki „upstream”
 • Systemy lotnicze i ich słabe punkty
 • Główne wnioski wyciągnięte z rzeczywistych incydentów naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Międzynarodowe regulacje i przepisy, w tym ICAO Załącznik 17 oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
 • Ocena zagrożeń i zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
 • System zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym zgodnie z zestawem narzędzi bezpieczeństwa lotnictwa IATA

Cele

Kurs przygotowuje do:

 • Lokalizowania i ustalenia priorytetów zagrożeń cybernetycznych w branży lotniczej
 • Wdrażania narzędzi służących ocenie konkretnych zagrożeń cybernetycznych
 • Analizy profilu ryzyka cybernetycznego przedsiębiorstwa
 • Stosowania zalecanych sposobów ograniczania ryzyka
 • Wdrażania zasad przewodnich Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem (CSM) w swojej firmie

Grupa docelowa

 • Kierownicy ds. zarządzania bezpieczeństwem linii lotniczych i lotnisk
 • Programiści i specjaliści IT
 • Pracownicy administracji rządowej i organów regulacyjnych
 • Pracownicy dostawców usług IT

Zajęcia

 • Ćwiczenia zespołowe
 • Demonstracja na żywo systemu informatycznego i jego słabych punktów
 • Analiza grupowa niedawnych incydentów naruszających cyberbezpieczeństwo

Przyznanie certyfikatu

 • Certyfikat IATA jest przyznawany po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu pisemnego egzaminu końcowego.
 • Kurs ten może stanowić krok w kierunku uzyskania Dyplomu IATA w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotnictwa.

Program kursu

Dzień 1

 • Ewolucja aktów bezprawnej ingerencji
 • Aktualne praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Obowiązki w zakresie zarządzania
 • Demonstracja na żywo
 • Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Cyberbezpieczeństwo: nowe sposoby zarządzania
 • Ćwiczenie – proces zarządzania – wprowadzenie i przygotowanie


Dzień 2

 • Ocena zagrożeń i zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
 • Ustanowienie Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem
 • Demonstracja na żywo
 • Kontrola i zapewnienie jakości
 • Zarządzanie incydentami i nagłymi zdarzeniami
 • Ćwiczenie – proces zarządzania

Dzień 3

 • Demonstracja na żywo
 • Kontrola i zapewnienie jakości
 • Podsumowanie kursu
 • Egzamin
 • Prezentacje ćwiczeń z zakresu zarządzania

Formularz uczestnictwa

Dane Instytucji (dane do faktury):

Dane uczestnika:

Dane do przelewu

NR KONTA: 76 1020 3150 0000 3102 0076 3417
BANK: PKO BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 2 W LUBLINIE, UL. LIPOWA 4A, 20-027 LUBLIN
TYTUŁ PRZELEWU: SZKOLENIE AVIATION SECURITY
NAZWA FIRMY: AVIATION CONSULTING MICHAŁ RATAJCZAK

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników. Maksymalna liczba kursantów wynosi 20 osób.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Michał Ratajczak
Tel. 668303225
e-mail: michal.ratajczak@aviacon.pl