OFERTA DLA

BRANŻY LOTNICZEJ

Jakość naszych usług została doceniona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA. W 2015 roku uzyskaliśmy status IATA Authorized Training Reseller i jesteśmy pierwszą i jedyną firmą w Polsce o takim statusie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IATA.


 

Szkolenia Aviation Security
Szkolenia realizowane z myślą o potrzebach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, które wynikają z konieczności wykonywania przepisów obowiązujących na terenie RP z zakresu ochrony lotnictwa...

Szkolenia realizowane z myślą o potrzebach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, które wynikają z konieczności wykonywania przepisów obowiązujących na terenie RP z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, tj.:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Wspólnie z naszym partnerem, firmą AVSEC.PL, zajmujemy się outsourcingiem w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
służąc pomocą podmiotom prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą w osiąganiu obowiązujących standardów dotyczących następujących zagadnień...

służąc pomocą podmiotom prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą w osiąganiu obowiązujących standardów dotyczących następujących zagadnień:

 • tworzenie systemu ochrony podmiotu,
 • zarządzanie procesem certyfikacji Znany Nadawca i Zarejestrowany Agent,
 • realizacja czynności inspekcyjnych zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Kontroli Jakości,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w myśl przepisów Krajowego Programu Szkolenia,
 • pomoc w pisaniu programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji,
 • dostosowanie podmiotu z zakresu ochrony lotnictwa do wymagań certyfikacji w myśl postanowień Prawa Lotniczego.

Mając na względzie czas uczestników szkolenia, jak również koszt organizacji szkoleń klasycznych, firma oferuje możliwość kształcenia metodą e-learningową, akceptowaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Metoda ta umożliwia podmiotom prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą przeszkolenie swoich pracowników w pełnej palecie szkoleń kierunkowych w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego bez wyłączania ich z trybu wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy.

Opis Szkoleń

Szkolenie audytora kontroli jakości
w zakresie ochrony lotnictwa kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych...

w zakresie ochrony lotnictwa kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających szkolenia osób nadzorujących osoby stosujące środki ochrony. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu umożliwienie uzyskania wymienionych niżej kwalifikacji:

 1. informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i bieżących zagrożeniach,
 2. przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 3. metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
 4. cele i organizacja ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony,
 5. możliwości i ograniczenia stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa,
 6. podstawy prawne i organizacja systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii Europejskiej,
 7. obowiązki i uprawnienia audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 8. metodologia w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania wykonywanych czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 9. standardy dotyczące czynności audytorskich.
Szkolenia instruktora ochrony lotnictwa cywilnego
kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Zgodnie z postanowieniami ...

kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby:

 • ubiegające się o uprawnienia instruktora ochrony lotnictwa cywilnego.
Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa (11.2.6)
szkolenie osób innych niż pasażerowie, wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska przeznaczone jest dla osób...

szkolenie osób innych niż pasażerowie, wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska przeznaczone jest dla osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, pozwala nabyć następujące kwalifikacje:

 1. znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń,
 2. świadomość odpowiednich wymogów prawnych,
 3. znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony,
 4. rozumienie konfiguracji punktu kontroli bezpieczeństwa i procesu kontroli bezpieczeństwa,
 5. świadomość kontroli dostępu i odpowiednich procedur kontroli bezpieczeństwa,
 6. znajomość kart identyfikacyjnych portu lotniczego stosowanych w porcie lotniczym,
 7. znajomość procedur zgłaszania,
 8. umiejętność odpowiedniego reagowania na incydenty związane z ochroną.
Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony lotnictwa
kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych...

kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby:

 • ubiegające się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego,
 • ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska oraz osoby wykonujące badania pojazdów wjeżdżających do tej strefy,
 • ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli oraz osoby wykonujące kontrolę dostępu, nadzór, patrol,
 • ubiegające się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
 • ubiegające się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą oraz osoby odpowiedzialne za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą,
 • ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorzy.
Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.2)
kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb...

kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość poprzednich aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń,
 2. znajomość ram prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 3. znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i zakresu odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony,
 4. znajomość procedur kontroli dostępu,
 5. znajomość systemów kart identyfikacyjnych używanych w porcie lotniczym,
 6. znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać,
 7. znajomość procedur zgłaszania,
 8. umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych,
 9. umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną,
 10. znajomość wpływu zachowania i reakcji ludzi na poziom ochrony oraz
 11. zdolność jasnego i pewnego wypowiadania się.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.4)
to szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)...

to szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych). Kierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających szkolenia osób nadzorujących osoby stosujące środki ochrony. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość odpowiednich wymogów prawnych i sposobów ich spełniania,
 2. znajomość zadań w zakresie nadzoru,
 3. znajomość wewnętrznej kontroli jakości,
 4. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 5. znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 6. umiejętność zapewniania doradztwa i szkolenia w trakcie pracy oraz motywowania innych pracowników oraz, jeżeli wymagają tego wyznaczone osobom zadania,
 7. znajomość sposobów zarządzania konfliktami,
 8. znajomość możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub wykorzystywanych metod kontroli bezpieczeństwa.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.5)
to szkolenie specjalistyczne dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, by program ochrony...

to szkolenie specjalistyczne dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony). Kierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających szkolenia osób ponoszących odpowiedzialność wdrażania zgodnego z przepisami. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość odpowiednich wymogów prawnych i sposobów ich spełniania,
 2. znajomość wewnętrznej, krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej kontroli jakości,
 3. umiejętność motywowania innych,
 4. znajomość możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub wykorzystywanych metod kontroli bezpieczeństwa.
Szkolenia specjalistyczne zawodowe
, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia...

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, kierujemy do osób:

 • wykonujących badania pojazdów 11.2.3.4,
 • przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole 11.2.3.5,
 • przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony 11.2.3.6,
 • zajmujących się ochroną statków powietrznych 11.2.3.7,
 • realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem 11.2.3.8,
 • stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego albo identyfikowalnej poczty lotniczej 11.2.3.9,
 • stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa 11.2.3.10.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.4)
to specjalistyczne szkolenie dla osób wykonujących badania pojazdów, przeznaczone dla osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy...

to specjalistyczne szkolenie dla osób wykonujących badania pojazdów, przeznaczone dla osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie badania pojazdów. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu umożliwienie uzyskania następujących kwalifikacji:

 1. znajomość wymogów prawnych dotyczących badania pojazdów, w tym zwolnień i specjalnych procedur ochrony,
 2. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 3. znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych,
 4. znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych,
 5. znajomość technik kontroli pojazdów,
 6. umiejętność wykonywania badań pojazdów zapewniająca dostateczny poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wykrywanie ukrytych przedmiotów zabronionych.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.5)
to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór...

to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, skierowane do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie kontroli dostępu w porcie lotniczym oraz nadzoru i patroli. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość wymogów prawnych dotyczących kontroli dostępu, w tym zwolnień i specjalnych procedur ochrony,
 2. znajomość systemów kontroli dostępu stosowanych w porcie lotniczym,
 3. znajomość zezwoleń, w tym kart identyfikacyjnych i przepustek samochodowych, zapewniających dostęp do stref operacyjnych lotniska i umiejętność rozpoznawania tych zezwoleń,
 4. znajomość procedur patrolowania i zatrzymywania osób oraz okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać,
 5. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 6. znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych,
 7. umiejętności interpersonalne, w szczególności sposoby postępowania w przypadku różnic kulturowych i pasażerów potencjalnie uciążliwych.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.6)
to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeszukujących statki powietrzne. Skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność...

to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeszukujących statki powietrzne. Skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące przeszukania statków powietrznych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu umożliwienie uzyskania następujących kwalifikacji:

 1. znajomość ram prawnych w zakresie przeszukania statków powietrznych pod kątem ochrony,
 2. znajomość konfiguracji rodzaju (rodzajów) statków powietrznych, które osoba ma przeszukiwać pod kątem ochrony,
 3. umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych,
 4. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 5. znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych oraz
 6. umiejętność przeszukiwania statków powietrznych pod kątem ochrony w stopniu wystarczającym, by, jeśli to możliwe, zapewnić wykrywanie ukrytych przedmiotów zabronionych.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.7)
to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, przeznaczone dla osób zatrudnianych w podmiotach...

to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, przeznaczone dla osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące ochrony statków powietrznych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość sposobów ochrony statku powietrznego i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do niego,
 2. znajomość procedur plombowania statku powietrznego w stosownych przypadkach,
 3. znajomość systemów kart identyfikacyjnych używanych w porcie lotniczym,
 4. znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymywać osoby lub je zgłaszać,
 5. znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.8)
specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach...

specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu umożliwienie uzyskania poniższych kwalifikacji:

 1. znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń,
 2. świadomość odpowiednich wymogów prawnych,
 3. znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony,
 4. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 5. znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych,
 6. znajomość wymogów i technik związanych z procedurą łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem,
 7. znajomość wymogów ochrony materiałów przewoźnika lotniczego stosowanych do przetwarzania informacji o pasażerach i bagażu.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.9)
to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa...

to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego albo identyfikowalnej poczty lotniczej. Skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego albo identyfikowalnej poczty lotniczej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń,
 2. świadomość odpowiednich wymogów prawnych,
 3. znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w łańcuchu dostaw,
 4. znajomość procedur zatrzymywania osób oraz okoliczności, w których należy zatrzymywać osoby lub je zgłaszać,
 5. znajomość procedur zgłaszania,
 6. umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych,
 7. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 8. znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych,
 9. znajomość wymogów dotyczących zabezpieczenia ładunku i poczty,
 10. znajomość wymogów przewozowych w stosownych przypadkach.
Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.10)
to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego...

to specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa. Skierowane jest do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące stosowania środków kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma umożliwić uzyskanie następujących kwalifikacji:

 1. znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń,
 2. świadomość odpowiednich wymogów prawnych,
 3. znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony,
 4. znajomość procedur zatrzymywania osób oraz okoliczności, w których należy zatrzymywać osoby lub je zgłaszać,
 5. znajomość procedur zgłaszania,
 6. umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych,
 7. umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych,
 8. znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych,
 9. znajomość wymogów dotyczących zabezpieczenia poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego w stosownych przypadkach.
Szkolenia Cargo
Nazwa szkolenia Krótki opis szkolenia Wymiar godzinowy szkolenia
Transport towarów niebezpiecznych (DGR) Szkolenie z przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO. Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób chcących rozpocząć pracę operacyjną na terenie portu lotniczego lub w linii lotniczej oraz w firmach z branży TSL. Zgodnie z przepisami szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich osób zaangażowanych w proces transportu przesyłek drogą lotniczą. 28
Transport żywych zwierząt (LAR) Szkolenie z przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Live Animals Regulations (LAR) jest adresowane do osób pracujących lub chcących rozpocząć pracę w sektorze TSL. 12
Transport towarów łatwo psujących się Szkolenie przygotowujące do transportu towarów łatwo psujących się. 8
Infrastruktura portów lotniczych Podczas szkolenia kursant zapozna się z rolą lotnisk oraz ich miejscem w nowoczesnej gospodarce. Pozna informację o technikach operacyjnych oraz o znaczeniu lotnisk w systemie transportu. Zdobędzie również wiedzę na temat współpracy portów lotniczych z liniami lotniczymi oraz z zakresu lotnictwa cywilnego, bezpieczeństwa, a także z obszaru tworzenia procedur i regulacji prawnych. 18
Basic Cargo Podstawowe szkolenie z zakresu transportu towarów drogą lotniczą. Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku spedytora lotniczego. 25
Prawo lotnicze – konwencje W trakcie szkolenia zostaje omówiona ustawa Prawo lotnicze oraz najważniejsze konwencje lotnicze: chicagowska i warszawska. Zdobyta wiedza ułatwi znalezienie pracy w działach administracyjnych polskich i międzynarodowych instytucji oraz organizacji lotniczych 12
Odpowiedzialność przewoźnika/spedytora W trakcie szkolenia zostają omówione przepisy dotyczące wynikającej z przepisów odpowiedzialności przewoźnika i spedytora. 8
Warunki dostaw INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms) Szkolenie ze zbioru międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej kontraktów dla międzynarodowej sprzedaży dóbr. 8
Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów Szkolenie z przepisów dotyczących reklamacji w procesie przewozu towarów wszystkimi rodzajami transportu. Omówienie zasad oraz praktycznych rozwiązań. 8
Zarządzanie firmami lotniczymi Szkolenie przygotowujące do kierowania firmą lotniczą. Podstawy marketingu, zarządzania i PR. 25
Ubezpieczenia Cargo Szkolenie omawiające rodzaje ubezpieczeń występujących w międzynarodowym transporcie towarów. Omówienie przepisów, obowiązujących stawek oraz sposobów ich praktycznego zastosowania. 8
Transport lotniczy dla handlowców i logistyków Szkolenie skierowane do handlowców firm spedycyjnych oraz logistyków/osób mających kontakt z firmami spedycyjnymi, a także dla osób chcących rozpocząć pracę w branży TSL. W trakcie szkolenia poznajemy specyfikę poszczególnych rodzajów transportu oraz informacje na temat praktyk stosowanych podczas sprzedaży usług transportowych. 25
Szkolenie z transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR Szkolenie z przepisów zawartych w umowie o międzynarodowym transporcie towarów niebezpiecznych drogą lądową. 8
Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem w branży TSL. Uczestnicy szkolenia podniosą swoje kompetencję i będą mogli służyć swoim organizacjom wiedzą z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Ponadto osoby, które ukończą kurs, zyskają niezbędną wiedzę, dzięki której będą mogły pełnić kluczową rolę w procesie wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem w swoich organizacjach. 15
Cargo English Szkolenie branżowe z języka angielskiego adresowane dla osób pracujących lub chcących rozpocząć pracę w sektorze transportowym. 35