OFERTA DLA

OBSŁUGI

W celu zapoznania się z ofertą szkoleniową oraz dostępnymi terminami szkoleń zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@aviacon.pl lub sprawdzenia dostępnych szkoleń na stronie: terminy szkoleń


GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS FARES AND TICKETING COURSE – AMADEUS
Szkolenie przygotowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Adresowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w branżach związanych z turystyką i hotelarstwem.

Szkolenie przygotowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Adresowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w branżach związanych z turystyką i hotelarstwem. Celem kursu jest opanowanie umiejętności korzystania z jednolitego na całym świecie systemu rezerwacji biletów.

Tematyka kursu

Po zakończeniu szkolenia kursant będzie potrafił:

  • Analizować istotne dla ceny biletu informacje
  • Identyfikować różne składowe ostatecznej ceny biletu w zależności od konfiguracji trasy
  • Odczytywać, interpretować i stosować przepisy taryfowe
  • Ustalić trasę przy zastosowaniu minimalnych osiągalnych taryf cenowych
  • Użyć systemu do wykupienia biletu przy rezerwacji osobistej klienta

Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem który jest przeprowadzany w obecności przedstawiciela Stowarzyszenia IATA. Egzaminy sprawdzane są w siedzibie Stowarzyszenia w Montrealu. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje rozpoznawalny na całym świecie i ceniony przez pracodawców Certyfikat IATA.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (ang. International Air Transport Association) powstałe w 1945 roku. Obecnie jego członkiem jest ponad 240 linii lotniczych które wspólnie odpowiedzialne są za ponad 84 proc. światowego ruchu lotniczego. IATA działa intensywnie na polach związanych z bezpieczeństwem i jakością obsługi klientów. W związku z tym współpracuje z licznymi organizacjami i największymi przedsiębiorstwami z całego świata działającymi w branżach związanych z transportem, ochroną i turystyką. Jest również bardzo aktywna w zakresie tworzenia przepisów. Organizacja ta od 70 lat wyznacza standardy w transporcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tego szkolenia prosimy o kontakt

Pasażerowie z ograniczoną mobilnością

Istnieje obowiązek zapewnienia asysty osobom z ograniczoną mobilnością przez odpowiednio wyszkolony personel. Szkolenia wstępne i cykliczne są obowiązkowe dla całego już zatrudnionego i nowego personelu pracującego z ludźmi.

Przejdź do katalogu szkoleń

Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami stacjonarnymi prosimy o kontakt