OFERTA DLA

SZKÓŁ I UCZELNI

Od wielu lat współpracujemy z sektorem edukacji. Znając potrzeby rynku, możemy zaproponować ciekawe rozwiązania, które zwiększą atrakcyjność oferty edukacyjnej, a przede wszystkim pozwolą przygotować uczniów do podjęcia ciekawej pracy. Poszukujemy szkół, które będą zainteresowane współpracą z zakresu:


Tworzenia klas patronackich
W oparciu o nasze doświadczenie pomożemy przygotować program zajęć...

W oparciu o nasze doświadczenie pomożemy przygotować program zajęć, który uwzględni kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Nasi eksperci na bieżąco monitorują rynek oraz biorą udział w procesie tworzenia przepisów związanych z wymaganymi kompetencjami w branży transport-spedycja-logistyka (TSL). W zaproponowanym programie jesteśmy w stanie uwzględnić z wyprzedzeniem zmiany, które dopiero zaczną obowiązywać. Współpracująca z nami szkoła umożliwi więc swoim uczniom nabycie kompetencji zwiększających atrakcyjność absolwentów w oczach pracodawców.

Nasza oferta jest skierowana do szkół kształcących w zawodach technik spedytor, technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Realizacji kursów zawodowych
Szkołom kształcącym w zawodach związanych z branżą TSL...

Szkołom kształcącym w zawodach związanych z branżą TSL oferujemy wyspecjalizowane kursy kończące się przyznaniem certyfikatu, który uprawnia do pracy na określonych stanowiskach. Są to m.in. szkolenia z zakresu:

  • transportu towarów niebezpiecznych,
  • bezpiecznego łańcucha dostaw,
  • prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, magazynowania (partnerami w organizacji szeregu kursów są firmy z wieloletnim doświadczeniem).
Realizacji kursów w zakresie pilotażu bezzałogowych systemów latających
(popularnie nazywanych dronami), uprawniających do podejścia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator)
(popularnie nazywanych dronami), uprawniających do podejścia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator)

W celu wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi platformami latającymi niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji. Świadectwo to jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Zdobycie tego uprawnienia ułatwi pracę osobom kształcącym się w zawodach technik geodeta, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik rolnik i wielu innych. Więcej o szkoleniu UAVO dowiesz się na stronie Ośrodka Novelty RPAS Avcon