SZKOLENIA


Szkolenia DGR
Przewozisz lub wysyłasz towary niebezpieczne drogą lotniczą? Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń on-line przygotowanych wspólnie z Butterfly Training.

Przewozisz lub wysyłasz towary niebezpieczne drogą lotniczą? Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń on-line przygotowanych wspólnie z Butterfly Training. Dostępne w języku polskim, umożliwiają zdobycie certyfikatów IATA i ICAO. Obecnie dostępne są szkolenia w kategoriach:

 • Kategoria 5 – Personel rampy i magazynu
 • Kategoria 7 – Personel przyjmowania ładunku
 • Kategoria 8 – Personel rampy i magazynu
 • Kategoria 9 – Personel obsługi pasażerów
 • Kategoria 10 – Członkowie załogi lotniczej i zarządcy ładunków
 • Kategoria 11 – Personel pokładowy
 • Kategoria 12 – Pracownicy kontroli bezpieczeństwa
Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami DGR kategorii 6, 3 lub innych prosimy o kontakt
Przejdź do katalogu szkoleń
Świadomość ochrony lotnictwa
MODUŁ REGULACJA PRAWANA OPIS
11.2.6 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska
11.2.3.6 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony
11.2.3.7 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych
11.2.3.8 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem
11.2.3.9 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa
11.2.3.10 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa
11.2.7 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
11.2.2 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Szkolenie podstawowe
11.2.4 Rozporządzenie (UE) 2015/1998 Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)
Szczegółowy opis szkoleń

Szkolenie podstawowe, o którym mowa w pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 kierowane jest do osób:

 • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą
 • ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora

Szkolenie ogólne w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób:

 • biorących udział w przewozie lotniczym ładunku lub poczty
 • mających dostęp bez eskorty do zaopatrzenia pokładowego
 • mających dostęp bez eskorty do zaopatrzenia portu lotniczego

Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do przeszukiwania statków powietrznych w celu ochrony lotnictwa cywilnego oraz do osób przeszukujących statki powietrzne w celu ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, o którym mowa w pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do ochrony statków powietrznych oraz do osób zajmujących się ochroną statków powietrznych

Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, o którym mowa w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do realizacji procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem oraz do osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty innych niż kontrola bezpieczeństwa lub uzyskania dostępu do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty oraz dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego innych niż kontrola bezpieczeństwa oraz dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa

Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) o którym mowa w pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 dedykowane jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony.

Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami stacjonarnymi prosimy o kontakt
Przejdź do katalogu szkoleń
Czynnik ludzki

Szkolenie pozwala na zrozumienie powstawania błędów w lotnictwie, identyfikowanie sytuacji generującej błędy i unikanie tych sytuacji. Nasz kurs zwiększa świadomość własnych ograniczeń fizjologicznych i psychologicznych co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność. Zdobądź podstawową wiedzę dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) już dziś.

Przejdź do katalogu szkoleń

Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami stacjonarnymi prosimy o kontakt

Pasażerowie z ograniczoną mobilnością

Istnieje obowiązek zapewnienia asysty osobom z ograniczoną mobilnością przez odpowiednio wyszkolony personel. Szkolenia wstępne i cykliczne są obowiązkowe dla całego już zatrudnionego i nowego personelu pracującego z ludźmi.

Przejdź do katalogu szkoleń

Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami stacjonarnymi prosimy o kontakt

Odladzanie

Celem kursu jest w możliwie jak największym stopniu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych zimowymi warunkami pogodowymi. Studium tych wypadków jest bardzo cenne. Pomaga unikać błędów, które kosztowały ludzkie życie w przeszłości.

Przejdź do katalogu szkoleń

Szkolenia on-line umożliwiają szybką i automatyczną rejestrację. Masz możliwość śledzenia swoich postępów lub postępów swoich pracowników. Jeżeli chciałbyś zapoznać się ze szkoleniem demonstracyjnym lub jesteś zainteresowany szkoleniami stacjonarnymi prosimy o kontakt

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS FARES AND TICKETING COURSE – AMADEUS
Szkolenie przygotowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Adresowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w branżach związanych z turystyką i hotelarstwem.

Szkolenie przygotowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Adresowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w branżach związanych z turystyką i hotelarstwem. Celem kursu jest opanowanie umiejętności korzystania z jednolitego na całym świecie systemu rezerwacji biletów.

Tematyka kursu

Po zakończeniu szkolenia kursant będzie potrafił:

 • Analizować istotne dla ceny biletu informacje
 • Identyfikować różne składowe ostatecznej ceny biletu w zależności od konfiguracji trasy
 • Odczytywać, interpretować i stosować przepisy taryfowe
 • Ustalić trasę przy zastosowaniu minimalnych osiągalnych taryf cenowych
 • Użyć systemu do wykupienia biletu przy rezerwacji osobistej klienta

Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem który jest przeprowadzany w obecności przedstawiciela Stowarzyszenia IATA. Egzaminy sprawdzane są w siedzibie Stowarzyszenia w Montrealu. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje rozpoznawalny na całym świecie i ceniony przez pracodawców Certyfikat IATA.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (ang. International Air Transport Association) powstałe w 1945 roku. Obecnie jego członkiem jest ponad 240 linii lotniczych które wspólnie odpowiedzialne są za ponad 84 proc. światowego ruchu lotniczego. IATA działa intensywnie na polach związanych z bezpieczeństwem i jakością obsługi klientów. W związku z tym współpracuje z licznymi organizacjami i największymi przedsiębiorstwami z całego świata działającymi w branżach związanych z transportem, ochroną i turystyką. Jest również bardzo aktywna w zakresie tworzenia przepisów. Organizacja ta od 70 lat wyznacza standardy w transporcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tego szkolenia prosimy o kontakt

SZKOLENIA UAVO VLOS